Wysokość cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sanoku informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: ustawą z dnia 8…