Zakład Ciepłowniczy

SPGK SANOK

zakład Ciepłowniczy

 

Jak i gdzie zgłosić awarię?

Jeżeli korzystacie Państwo z ciepła na cele c.o. lub c.w.u. dostarczanego z sieci ciepłowniczej, a nie posiadacie zawartej umowy sprzedaży ciepła z naszym przedsiębiorstwem, wszelkie uwagi dotyczące niedogrzewania, przerw w dostawie ciepła lub ciepłej wody, prosimy zgłaszać do administratora budynku, zarządu wspólnoty mieszkaniowej, lub konserwatora.

Jeżeli posiadacie Państwo zawartą z naszym przedsiębiorstwem umowę sprzedaży ciepła, tzn. jesteście odbiorcami ciepła, w przypadku stwierdzenia awarii lub jakichkolwiek zakłóceń w dostarczaniu ciepła do Państwa obiektów, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu pod nr tel. :

w godzinach 7:00 – 15:0013 46 47 880
13 46 47 879
13 46 47 920
13 46 47 921
w godzinach 15:00 – 7:0013 46 47 883

Wystąpienie awarii lub zakłóceń można zgłosić również osobiście w siedzibie Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Kiczury 10.

Podczas zgłaszania zakłócenia, należy podać następujące informacje:

1.  Rodzaj zakłócenia (niedogrzewanie pomieszczeń, brak ciepłej wody  użytkowej itp.),
2. Miejsce wystąpienia zakłócenia (adres),
3. Nazwisko bądź nazwę zgłaszającego wraz z numerem telefonu lub adresem.

W trosce o właściwy poziom świadczonych usług wszystkie Państwa zgłoszenia pod powyższe numery są rejestrowane. Ponadto, w przypadku poważniejszych awarii
i spowodowanych tym dłuższych przerw w dostawie ciepła, pod podanymi numerami można uzyskać informację o przewidywanym terminie usunięcia awarii i wznowieniu dostarczania ciepła do Państwa obiektu.

Wszyscy pracownicy służb eksploatacyjnych Zakładu Ciepłowniczego posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie, oraz wieloletnie doświadczenie, gwarantujące szybkie i skuteczne usunięcie awarii, przy zachowaniu minimalnej uciążliwości tego procesu dla naszych Odbiorców i osób postronnych.