Strefa Klienta

SPGK SANOK

zakład Ciepłowniczy

 

 Stefa Klienta 

Komunikat w sprawie maksymalnych cen dostawy ciepła (pdf, 3 186KB)

Informacja o maksymalnej cenie dostawy ciepła
         Na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295).
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -Zakład Ciepłowniczy
informuje, że dla uprawnionych Odbiorców spełniających wymogi ustawowe w okresie
od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. maksymalne ceny i stawki opłat
odpowiadające maksymalnej cenie dostawy ciepła tj. ceny i stawki opłat stosowane
w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% (zgodnie z Załącznikiem do
Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023) wynoszą:

Załączniki do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 (pdf, 345KB)

____________________________________________________________________________________________

  1. Taryfa opłat za dostarczane ciepło – obowiązuje od 1.11.2022r (pdf, 1083KB)
  2. Oferta Zakładu Ciepłowniczego w zakresie przyłączenia do sieci

    – mapa zasięgu sieci ciepłowniczej (pdf, 130KB)
    – jak przyłączyć się do sieci (pdf, 135KB)
    – cennik usług dodatkowych (pdf, 435KB)

    Dokumenty do pobrania

  3. Dezynfekcja Termiczna wody – zagrożenie Legionellą (pdf, 39KB)