Kontakt

Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

woj. Podkarpackie
38-500 Sanok
ul. Jana Pawła II 59 

Zakład Ciepłowniczy
38-500 Sanok, ul. Kiczury 10 
tel.: 13 46 47 920
e-mail: zc@spgk.com.pl

Zgłaszanie awarii ciepłowniczych:
tel.: 13 46 47 883797 970 003