O Firmie

SPGKPrekursorem Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. są Wodociągi Miejskie, które działały od 1936 roku.

Przez kilka lat po wojnie Wodociągi Miejskie i inne usługi komunalne typu: oczyszczanie miasta, łaźnia, straż pożarna, zieleńce, utrzymanie dróg i mostów podlegały Zarządowi Miejskiemu.

01.01.1951 roku powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku. Było to przedsiębiorstwo wielozakładowe – obejmujące również kanalizację i oczyszczanie miasta, a od 1952 roku również Łaźnię miejską

W następnych latach zachodziły liczne zmiany dotyczące zakresu usług, form organizacyjnych oraz nazwy zakładu.

Od 1983 roku Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w nowej siedzibie przy ulicy Długiej i przyjęło nazwę Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a następnie w 1996 roku przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a właścicielem Spółki jest Zarząd Miasta.

Spółka zachowała wielozakładową strukturę, przedmiotem jej działalności jest obecnie świadczenie usług komunalnych w zakresie:

  • zaopatrzenia w wodę,
  • usuwania i oczyszczania ścieków,
  • dostarczania ciepła,
  • dostarczania usług komunikacji miejskiej,
  • utrzymania dróg miejskich,
  • obsługi technicznej i serwisowania pojazdów samochodowych
  • sprzedaży materiałów pędnych oraz akcesoriów samochodowych.

W czasie działalności firma była wielokrotnie nagradzana i otrzymywała liczne wyróżnienia.